سیاست دبیری

روند کارشناسی

نحوه بررسي مقالات

عمليات بررسي مقالات بدين منظور انجام مي‌شود كه مطالعات پژوهش با كيفيت در اين مجله چاپ شود اين كار در بسياري از مجلات معتبر دنيا انجام مي‌شود و مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی نيز از اين قاعده پيروي مي‌كند. بنابراين داوران ما نقش اساسي در دستيابي به استانداردهاي بالاي انتشار مقالات در اين مجله ايفا مي‌كنند. بدين منظور تمامي مقالات ارسالي به اين مجله، به شيوه‌اي كه در زير آمده مورد بررسي و داوري قرار مي‌گيرند، البته شماره‌هاي اختصاصي و يا ويژه‌نامه كنفرانس‌ها ممكن است داراي فرآيند داوري متفاوتي باشند.

ارزيابي اوليه مقالات

ابتدا سردبير تمام مقالات را مورد بررسي اوليه قرار مي‌دهد. در اين مرحله، به ندرت ممكن است يك مقاله‌اي مورد پذيرش اوليه قرار بگيرد.

مقالاتي كه در اين مرحله رد مي‌شوند عمدتاً داراي نوآوري نيستند، روش اجراي مناسبي ندارند، داراي تضادهاي علمي با دانش موجود هستند، گرامر يا زبان انگليسي نامناسبي دارند و يا در چهارچوب زمينه‌هاي مورد توجه اين مجله قرار نمي‌گيرند. مقالاتي كه حداقل معيارهاي لازم را داشته باشند براي دو داور ارسال مي‌گردد.

پاسخ (رد سريع) مقالات ظرف مدت يك هفته به اطلاع نويسنده مسئول مقاله خواهد رسيد.

انواع بررسي مقالات

اين مجله از روش بررسي دوسوكور (Double bline) استفاده مي‌كند كه در آن داوران و نويسندگان در تمام مراحل بررسي مقاله ناشناس باقي مي‌مانند.

نحوه انتخاب داوران

داوران اين مجله بر اساس تجربه آنها در زمينه مقاله موردنظر انتخاب مي‌شوند. اين مجله داراي يك پايگاه داده از داوران مي‌باشد كه دائماً به روز مي‌شود و از اعلام داور توسط نويسنده مقالات نيز استقبال مي‌كنيم.

گزارشات داوري

ما از داوران مي‌پرسيم كه در مورد هر مقاله به موارد زير پاسخ دهند:

1- آيا مقاله، اصلي است يا جايي ديگر چاپ نشده است؟

2- آيا روش اجراي كار با جزئيات توضيح داده شده است؟

3- اصول اخلاق در پژوهش رعايت شده است؟

4- آيا نتايج به طور شفاف و واضح ارايه شده و نتايج اعلام شده را توجيح مي‌كنند؟

5- آيا به كارهاي مرتبط قبلي نيز اشاره شده است؟

ما از داوران انتظار نداريم كه مقالات را اصلاح كنند. تصحيح زبان نوشتاري مقالات نيز جزء فرآيند بررسي مقالات نمي‌باشد.

فرآيند بررسي مقالات چقدر طول مي‌كشد؟

اين فرآيند در مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی معمولاً 4 هفته طول مي‌كشد. در صورتيكه گزارش داوران با يكديگر در تناقض باشد مقاله براي داور سوم ارسال خواهد شد، در نتيجه يك هفته به طول مدت داوري اضافه خواهد شد. مقالاتي كه توسط نويسندگان، اصلاح و برگردانده مي‌شوند ظرف يك هفته به داوران اوليه، جهت بررسي مجدد ارسال مي‌شود. فرآيند درخواست اصلاح مقالات ممكن است بيش از يكبار تكرار گردد.

گزارش نهايي

دبير مقاله بر اساس نظر داوران تصميم نهايي خود را مبني بر (رد يا قبول مقاله) به همراه نظرات داوران براي سردبير ارسال مي‌كند.

تصميم نهايي

تصميم نهايي براي رد يا قبول مقاله توسط سردبير با توجه به نظر دبير مربوطه صورت مي‌گيرد.

نحوه همكاري به عنوان داور براي اين مجله

اگر شما در حال حاضر داور مجله ما نيستيد اما مايليد كه به ليست داوران مجله اضافه شويد لطفاً با دفتر تحريريه مجله به آدرس http://knh.shmu.ac.ir تماس بگيريد.

دوره انتشار

مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی یک مجله علمی پژوهشی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت فصلنامه منتشر می گردد

دسترسی به مقالات

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود