آمار

سال

<< 2019 >>

شماره های منتشر شده 3
موارد چاپ شده 17
جمع مقالات ارسالی 136
کارشناسی شده 45
  پذیرش شده ##manager.statistics.statistics.count.value##
  رد شده ##manager.statistics.statistics.count.value##
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 65
  از ابتدا تا چاپ (روز) 125
کاربرهای ثبت شده ##manager.statistics.statistics.totalNewValue##
خوانندگان ثبت شده ##manager.statistics.statistics.totalNewValue##