آمار

سال

<< 2019 >>

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 10
جمع مقالات ارسالی 115
کارشناسی شده 38
  پذیرش شده ##manager.statistics.statistics.count.value##
  رد شده ##manager.statistics.statistics.count.value##
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 62
  از ابتدا تا چاپ (روز) 108
کاربرهای ثبت شده ##manager.statistics.statistics.totalNewValue##
خوانندگان ثبت شده ##manager.statistics.statistics.totalNewValue##