بازگشت به جزئیات مقاله بررسی اثر عصاره‌ی کاهو در مقایسه با دارونما بر علایم ادراری ناشی از جایگذاری استنت دابل جی در حالب متعاقب یورتروسکوپی و لیتوتریپسی از طریق پیشابراه در مردان مبتلا به سنگ حالب دانلود دانلود PDF