جزئیات نویسندگان

Abdoli Tafti1, Abbas, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه جراحی ارتوپدی- استادیار.

  • دوره 9، شماره 4: 1393 - گزارش مورد
    گزارش يك مورد پلاستيك دفورميتي استخوان فيبولا به همراه شكستگي تيبياي همان طرف در فرد بالغ
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345