جزئیات نویسندگان

Abolghasemi, Abbas, دانشگاه محقق اردبيلي- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- روانشناس

  • دوره 7، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشي
    راهبردهاي كنترل فكر و بازداري پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345