جزئیات نویسندگان

Asgharzadeh, AkbarAli, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مركز تحقيقات غدد- دانشیار.

  • دوره 6، شماره 4: 1390 - گزارش مختصر
    گزارش یک مورد درمان زخم پای دیابتی با استفاده از بره موم حرارت‌دیده در داخل روغن زیتون
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345