جزئیات نویسندگان

Abadi, Alireza, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زیستی- دانشيار

  • دوره 4، شماره 3: 1388 - مقاله پژوهشي
    برآورد بقای نسبی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه¬کننده به انستیتو كانسر بیمارستان امام خمینی طي سال¬های 74-1369
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345