جزئیات نویسندگان

Atashi7, Amir, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی- استادیار., ایران

  • دوره 11، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشي
    بررسی درصد لنفوسیت‌های Th1 در خون محیطی بیماران مبتلا‌به سندرم هایپر IgE اتوزومال مغلوب
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345