جزئیات نویسندگان

Avazeh1, Azar, 1- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه اتاق عمل- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی.

  • دوره 10، شماره 3: 1394 - مقاله پژوهشي
    تأثير آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر سبک زندگی بیماران مبتلابه انفارکتوس قلبی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345