جزئیات نویسندگان

Akbarzadeh, Azim, انستيتو پاستور ايران- بخش پایلوت بيوتكنولوژي

  • دوره 5، شماره 4: 1389 - مقاله پژوهشي
    استفاده از گلوتامیک اسید، تریپتوفان و فنیل آلانین به¬منظور تولید نانوذره‌های کلاهک¬دار طلا
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345