جزئیات نویسندگان

Afshar 4*, Davoud 0000-0002-3259-3790, 4- دکتری تخصصی باکتری شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران., ایران

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.