جزئیات نویسندگان

Ahmadi, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- پزشک عمومی

  • دوره 3، شماره 4-3: 1387 - مقاله پژوهشي
    ارزيابی تراکم استخوانی در بيماران دچار سنگ کليه؛ نقش هایپرکلسيوری در از دست رفتن استخوان: آيا محدوديت کلسیم در اين بيماران لازم است ؟
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345