جزئیات نویسندگان

Amozade, Haneye, دانش آموخته پرستاری دانشکده علوم پزشکی شاهرود

  • دوره 2، شماره 2: 1386 - مقاله پژوهشي
    بررسی میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه‌های پیش¬گیری از آن در اتاق ‏عمل
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345