جزئیات نویسندگان

Almadadi, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران- دانشکده بهداشت- پژوهشگر.

  • دوره 6، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشي
    تأثیر فعالیت جسمانی منظم به‌عنوان یک بخش اساسی اصلاح سبک زندگی بر کاهش عوامل خطر قلبی- عروقی
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345