جزئیات نویسندگان

Akhbari, Mahin ORCID:0000-0002-4793

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت‌های محیطی خون انسان
    چکیده  PDF  XML