جزئیات نویسندگان

Abbasian, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی.

  • دوره 6، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشي
    بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمايي در دو منطقه از ایران
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345