جزئیات نویسندگان

Ashoori1, Maryam, 1- مجتمع آموزش عالی سراوان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه فناوری اطلاعات- مربی., ایران

  • دوره 11، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشي
    کشف الگوی وضعیت اهداکنندگان خون از طریق خوشه‌بندی: روشی برای افزایش کیفیت خدمات در مراکز اهدای خون
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345