جزئیات نویسندگان

Khalifehpour 1, Masood

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    بررسی میزان آنتی‌بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا‌به انسداد ریوی مزمن در بیمارستان‌های شهر تبریز
    چکیده  PDF  XML