جزئیات نویسندگان

Amini, Masoud, فوق تخصص غدد- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان

  • دوره 2، شماره 4: 1386 - مقاله پژوهشي
    بررسي وضعيت دريافت‌ ريزمغذي‌ها در بستگان درجه‌ يك‌ سالم، ديابتي و دچار اختلال تحمل گلوكز بيماران‌ ديابتي نوع II
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345