جزئیات نویسندگان

Amirmoini8, Mehrdad, 8- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان کودکان مفید- گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی- دستیار فوق تخصصی., ایران

  • دوره 11، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشي
    بررسی درصد لنفوسیت‌های Th1 در خون محیطی بیماران مبتلا‌به سندرم هایپر IgE اتوزومال مغلوب
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345