جزئیات نویسندگان

Abdollahzadeh1, Mohammad, 1- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی.

  • دوره 11، شماره 3: 1395 - مقاله پژوهشي
    مدل‌سازی تصفیه فاضلاب لبنی به‌روش انعقاد الکتریکی با استفاده از سامانه استنتاج فازي– عصبي تطبيقي
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345