جزئیات نویسندگان

Asghari Jafarabadi6, Mohammad, 6- دانشگاه علوم پزشکي تبريز- مرکز تحقیقات مديريت خدمات بهداشتی- دانشکده بهداشت و تغذيه- دانشیار.

  • دوره 10، شماره 3: 1394 - مقاله پژوهشي
    تأثير آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر سبک زندگی بیماران مبتلابه انفارکتوس قلبی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345