جزئیات نویسندگان

Afkhami, Mohammadreza, دانشگاه گیلان- دانشکده علوم ورزشی- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

  • دوره 8، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشي
    تأثير فعالیت مقاومتی حاد بر فشارخون و ادراک درد بیماران دیابتی نوع ۲ دارای اضافه‌وزن
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345