جزئیات نویسندگان

Amir Esmaili1, Mohammadreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- دانشیار.

  • دوره 12، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشي
    علل تقاضای القایی پزشکان در ارايه خدمات به بیمه‌شدگان بیمه سلامت: مطالعه مورد استان اصفهان، 1392
    چکیده  PDF


شابن: 3753-2345