جزئیات نویسندگان

Ahmadiankia3, Naghmeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیئت علمی.

  • دوره 9، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشي
    مقايسه استحصال و موفقيت در تخليص سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي از دو منبع مغز استخوان و بافت چربي انسان
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345