جزئیات نویسندگان

Arashpour1, Rasoul, 1- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زيست‌شناسي -کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولي- تکوینی.

  • دوره 9، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشي
    مدل اختلال حافظه در بیماری پارکینسون با تخریب دوطرفه بخش متراکم جسم سیاه در موش صحرایی
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345