جزئیات نویسندگان

Asgary, Sedighe, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات قلب و عروق- دانشيار

  • دوره 4، شماره 3: 1388 - مقاله پژوهشي
    کاهش عوامل خطر انعقادی، اکسیداتیو، آپولیپوپروتئین و پیشرفت آترواسکلروز تحت تأثیر مصرف سرکه سیب در خرگوش¬های هایپرکلسترولمیک
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345