جزئیات نویسندگان

Al Yasin1, Seyd Amin, 1- دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد., ایران

  • دوره 12، شماره 2: 1396 - مقاله پژوهشي
    بررسی مقایسه‌ای کارآیی جذب رنگ Methylene Blue با استفاده از گرانول مرجان آهکی و گرانول لیکا از فاضلاب مصنوعی
    چکیده


شابن: 3753-2345