جزئیات نویسندگان

Hosseini 2, Seyed Ali, 2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه
    چکیده  PDF  XML