جزئیات نویسندگان

Aghayan, Seyed Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).

  • دوره 3، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشي
    بررسی مقایسه‌ای وضعیت شناختی و افسردگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345