جزئیات نویسندگان

Asadi, Yasin

  • دوره 9، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشي
    تأثير سولفید هیدروژن سدیم بر اختلالات نورولوژيكي رفتاري ناشي از ایسکمی مغزي- موضعی در موش صحرایی نر
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345