##article.return## بررسی تأثیر داروی L-Dopa لیپوزومی و اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های SH-Sy5y بر بقای نورون‌های دوپامیرنژیک از طریق تنظیم بیان ژن‌های Bdnf و Dat دانلود ##common.downloadPdf##