بازگشت به جزئیات مقاله فرمولاسیون نانو سامانه‌ی لیپیدی حاوی اسانس زنجبیل جهت اثرگذاری بر سلول‌های سرطانی و ارزیابی میزان سمیت سلولی آن علیه سرطان تخمدان (رده سلولی A-2780) دانلود دانلود PDF