بازگشت به جزئیات مقاله تأثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در رت‌های دیابتی نوع 2 دانلود دانلود PDF