##article.return## ویژگی‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به فشارخون بستری شده در بیمارستان بهارلو تهران با تشخیص کوید-19 و ارتباط آن با مرگ و میر آنها در سال 1399 دانلود ##common.downloadPdf##