##article.return## بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره‌ی آبی برگ بنه (Pistacia atlantica)، گیاه بومی جنوب شرق ایران، بر روی تعدادی از باکتری‌های دهان و مجرای گوارش دانلود ##common.downloadPdf##