بازگشت به جزئیات مقاله بررسی تأثیر برنامه تعدیل رژیم غذایی بر یافته‌های اختصاصی کبدی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی: کارآزمایی بالینی دانلود دانلود PDF