بازگشت به جزئیات مقاله بررسی تغییرات ریزساختاری ظریف در ایجاد روان پریشی ناشی از سوء مصرف طولانی مدت متآمفتامین : یک مطالعه تصویربرداری دیفیوژن تنسور دانلود دانلود PDF