خطای نشر

 • خطای نشر

مجله JKH در زمینه منابع از بهترین راهکارهای رفتار اخلاقی پیروی می کند. ناشران، نویسندگان و داوران باید دستورالعمل های بهترین عملکرد در خصوص رفتار اخلاقی و اصول حرفه ای مربوط به چاپ، ارسال، بررسی و ویرایش مقاله را داشته باشند. انتشار مطالعات با داده های نادرست ممکن است دارای پیامدهای جدی برای محققان و مجله که در آن مطالعه منتشر شده  باشد باشد. مجله ممکن است مجبور باشد، مطالعه را لغو کند. سیاست تخلفات نشر ICMJE برای این که اطمینان حاصل شود مولفان باید هرگونه تداخل و تعارضی را که می تواند اعتبار پژوهش آنها را تحت تاثیر قرار دهد، اعلام کنند. این سیاست برای حفظ اعتبار مجله بسیار مهم است.

 • مسئولیت های دبیر

دبیر مسئول نظارت بر محتوای مجله و اطمینان از در بهترین کیفیت بودن  می باشد. همچنین دبیر مسئول بررسی درستی ارسالی ها و همچنین اطمینان از اعتبار موضوع مطالعه می باشد. بنابراین، دبیر فقط با توجه به شایستگی آکادمیک (اهمیت، اصالت، اعتبار و وضوح) مطالعه را ارزیابی می کند و بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، قوم، شهروندی، باورهای دینی، فلسفه سیاسی یا وابستگی مؤسسه ای از مقالات دسته بندی انجام خواهند داد. همچنین، سردبیر مجله JKH کاملاً اختیار کامل را بر روی کل محتوای ویرایشی مجله و زمان انتشار آن دارد.

مسئولیت نویسندگان

استانداردهای گزارش‌دهی

نویسندگان مسئول صحت کار خود و اینکه آن با استانداردهای گزارش‌دهی مجله سازگار است می‌باشند. اگر نویسنده در کار خود خطایی را کشف کند، گزارش دادن آن به مجله الزامی است. ما از نوع متفاوت مقالات استفاده می‌کنیم.

مقالات اصلی: نویسندگان باید یک شرح دقیق از کار انجام شده و نتایج را ارائه دهند ، به دنبال یک بحث هدفمند در مورد اهمیت کار با جزئیات و منابع کافی برای اجازه دادن به دیگران برای تکرار کار.

مقالات مروری: نویسندگان باید مطالب دقیق ، بی طرفانه و جامع را ارائه دهند.

 دیدگاه سردبیر یا مقالات دیدگاهی: باید به وضوح تشخیص داده شود

 

دسترسی و نگهداری داده

نویسندگان مسئول اطمینان از قابلیت دسترسی و پایداری داده‌هایی که جمع آوری می‌کنند برای مدت پروژه هستند. همچنین، نویسندگان مسئول هستند داده‌ها را در صورت لزوم همراه با مقاله برای بازبینی سردبیری به اشتراک بگذارند. ا شامل قابلیت دسترسی به داده در زمان مناسب، حفظ کیفیت داده و اطمینان از اینکه داده‌ها به درستی باید آرشیو شوند.

علاوه بر این، نویسندگان مسئول هستند تا داده‌هایشان به نحوی قابل دسترسی و نگهداری باشد که با قانون اعمالی سازگار باشد. شامل اطمینان از پاک شدن مناسب داده، نابودی یا آرشیو شدن داده  به نحوی است که از دسترسی یا استفاده غیرمجاز از آن جلوگیری شود.

 

اصالت

اصالت در نوشتن مهم است و تقلب پذیرفته نمی‌شود. نویسندگان مسئول برای اطمینان از این که کارشان اصیل  است، می‌باشند. اگر متوجه این موضوع شوید که کار شما کپی شده‌ است، باید فورا به ناشر خود اطلاع دهید. نویسندگان باید با راهنمایی‌های مربوط به اصالت و در زمینه خود آشنا شوند و با دنبال کردن این رهنمودها، اطمینان حاصل کنند که کارشان اصیل است.

 

تکرار، تکثیر یا انتشار موازی چند مقاله

 

مقالاتی که در واقع یک تحقیق هستند، نباید در بیشتر از یک مجله منتشر شوند. نویسندگان مسئول برای اطمینان حاصل از تکرار، تکثیر یا انتشار موازی نبودن مقاله‌شان، بایدبه مجله به همراه مدارک و نهایتا در اعلامیه انتخاب ارسال، اطلاع دهند..

نویسندگان نباید مقالاتی را برای بررسی ارسال کنند که در یک مجله دیگر منتشر شده باشند.

 

شراط نویسندگان

با توجه به توصیه ‌های جدید ICMJE، "یک نویسنده" به طور کلی شخصی تلقی می‌شود که دارای شرایط زیرباشد:

 1. داشتن مشارکت قابل توجه در طراحی مطالعه یا ایده، یا به دست آوردن داده‌ها، تحلیل و تفسیر داده‌ها.
 2. نگارش مقاله یا بازبینی آن برای محتوای مهم فکری.
 3. تأیید نهایی نسخه قابل انتشار.

موافقت جهت قبول مسئوليت براي تمام جوانب كار براي اطمينان از دقت يا درستي تمام قسمت‌هاي مقاله4 .  

ترتيب اسامي نويسندگان بايد براساس ميزان مشاركت آنان در مطالعه و نوشتن مقاله باشد. تنها تا قبل از انتشار مقاله تغيير ترتيب اسامي نويسندگان با موافقت كليه آنها امكانپذير است.

تمام نویسندگان باید با سیاست‌های مجله در خصوص تعارض منافع انطباق داشته باشند. در مقالات، تنها یک نویسنده مسوول برای مجله قابل قبول است و جزئیات هرگونه مشارکت بایستی در بخش مشارکت کنندگان یا سپاسگزاری در پایان مقاله  آمده باشد. ترتیب ذکر مشارکت کنندگان باید بر اساس میزان مشارکت آن‌ها در تحقیقات و نگارش مقاله تعیین شود. ترتیب چیدمان، بدون کتبی و نوشته نبرده توسط همه مشارکت‌کنندگان تغییر نخواهد کرد.

قبل از ارسال مقاله به JKH، لیست نویسندگان و ترتیب آن‌ها باید توسط تمام نویسندگان و مشارکت‌کنندگان تایید شود و توافق‌نامه در خصوص نویسنده مسوول برای تماس تأیید شود.

 

افشای علاقه مندی‌ها و تضاد منافع

هنگام ارسال مقاله خود به مجله JKH، باید اطلاعات کاملی در خصوص تضاد منافع (معروف به «منافع رقابتی») که شما، یا کارفرما یا حامی شما با سایر سازمان ها یا افرادی که با آنها همکاری می کنند، ارائه دهید. این تداخلات می توانند مالی یا غیرمالی باشند. نویسندگان می توانند تداخل منافع را در نامه نامه یا در فرم ارسال مقاله در سیستم داوری همتای آنلاین مجله اعلام کنند. نویسنده متناظر مسئول بررسی تضاد منافع دیگر نویسندگان با آنهاست. اگر تضاد منافع وجود نداشته باشد، نویسندگان باید بیانیه ای در مقاله ارائه دهند تأیید کننده عدم وجود تضاد منافع مالی یا غیرمالی مربوطه. در صورت عدم افشای تضاد منافع ، مجله بیانیه زیر را منتشر خواهد کرد: "هیچ تضاد منافع محتملی توسط نویسندگان اعلام نشد".  بر طبق رهنمودهای ICMJE، تضاد منافع همچنین می‌تواند زمانی وجود داشته باشد که نویسنده (یا موسسه نویسنده) و یا داور یا سردبیر رابطه های شخصی یا مالی دارند که تأثیر منفی بر تحقیقات خود دارند. برای حفظ شفافیت، همه جمعیت های دیگری که به عنوان تضاد منافع درک می‌شود نیز باید اعلام شود. به عنوان مثال ممکن است چنین مواردی از جمله دریافت داروها، تجهیزات تخصصی، ابزار، برنامه های کامپیوتری و یا برنامه های دیجیتال، دسترسی به مخازن داده ها، منابع بایگانی، ... باشند.

 

تقدیر از منابع

نویسندگان باید تمام منابع اطلاعاتی استفاده شده در کار خود را اعلام کنند، شامل منابع اطلاعاتی نیست که نویسنده در زمان نگارش کار آن‌ها از آن خبر داشته است، بلکه تمام منابع اطلاعاتی است که نویسنده پس از انجام کار آن‌ها با آن‌ها آشنا شده‌است.

نویسنده باید لیستی از تمام منابع استفاده شده در کار را ارائه دهد.

همچنین مهم است برای هرگونه اطلاعات و پشتیبانی مرتبط با کار، اشخاص و سازمان‌های مربوط را  اعلام کرد.

نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که کار دیگران را به درستی ارجاع داده و همچنین ارجاعی به نشریاتی که در تعیین شکل کار گزارش شده مؤثر بوده‌اند نیز در کار فراهم شده‌است.

 

مسئولیت‌های نویسندگان در مورد خطرات و آزمایشات انسانی و حیوانی

نویسندگان در هنگام انجام تحقیقات با انسان یا حیوان باید از خطرات احتمالی اطلاع داشته و اقدامات لازم برای کاهش این عوامل به عمل آورند.  لیست زیر مسئولیت‌هایی است که نویسندگان در هنگام انجام تحقیق با انسان یا حیوان باید رعایت کنند:

 1. از شرکت کنندگان پیش از شروع تحقیق اطلاعاتی بگیرید.
 2. اطمینان حاصل شود که تحقیق در شیوه ای ایمن و مسئولانه صورت گرفته است.
 3. دستورالعمل‌های ایمنی قابل اجرا در حین تحقیقات با انسان یا حیوان‌را رعایت کنید.
 4. اطمینان حاصل کنید که داده های تحقیقاتی به درستی جمع‌آوری و مدیریت شده‌است.
 5. برای حفظ حریم شخصی شرکت کنندگان احترام بگذارید.

 

مسئولیت‌های داوران

 1. سهیم بودن در تصمیمات سردبیری
 2. بررسی همتایان به سردبیران در تصمیمات سردبیری کمک می کند و از طریق ارتباطات سردبیر با نویسندگان، می تواند بهبود مقالات نویسندگان را تسهیل کند. این شامل ارائه بازخورد درباره محتوا، اطمینان از درستی اطلاعات و ارائه انتقادات سازنده است.
 3. ارایه بازخورد سازنده در مورد مقاله
 4. شامل یک خلاصه کوتاه از نظرات شما برای مقاله
 5. در صورتی که اثری داشته‌اید، پیوند به کار خود را ارائه کنید.
 6. مسئولیت‌های داور در فرمت پی دی اف
 7. ارایه بازخورد سازنده در مورد مقاله
 8. شامل یک خلاصه کوتاه از نظرات شما برای مقاله

 

سرعت عمل

داوران مسئول ارائه بازخورد به موقع و دقیق هستند. اگر داور به موقع بازخورد ندهد، ناشر ممکن است بازخورد را از سایت حذف کند. داوران باید به سرعت با سردبیران هماهنگ شوند و گرنه دعوت به بررسی را لغو کنند تا بتوان به داور دیگر ارسال و بررسی ادامه یابد.

 

حفظ محرمانگی

داوران مسئولیت حفظ محرمانگی اطلاعاتی که قبل، در طول و پس از فرآیند بررسی دریافت می‌کنند را دارند. این اطلاعات شامل هویت نویسنده، هرگونه داده همراه و خود مقاله است. داوران نباید در مورد محتوای مقاله با هیچ کس خارج از فرآیند بررسی مجله صحبت کنند یا آن را با هیچ شخص یا موسسه ای که جزء فرآیند بررسی نباشد، به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، داوران نباید از هیچ اطلاعاتی که در مقاله وجود دارد برای هدف خود استفاده کنند.

 

اصول بی طرفی

داوران مسئولیت رعایت اصول بی طرفی در زمان بررسی مقاله را دارند. آن‌ها باید ارزیابی را با تمرکز بر روی دقت و ارتباط مواد، بدون ارائه هرگونه ارزیابی شخصی انجام دهند.

آن‌ها باید نیز آثار اخلاقی کار خود را در نظر بگیرند و سعی کنند یک محیط از صداقت فکری ایجاد کنند. علاوه بر این، داوران باید با اطلاع از انتشارات و رویدادهای مربوط به حوزه خود، با آخرین تحولات حوزه آشنا باشند.

تقدیر از منابع

داوران مسئولیت دارند بررسی کنند که آیا تمام نویسندگان به منابعی که برای کارشان استفاده کرده‌اند، اشاره کرده‌اند یا نه. شامل تأیید کردن این مورد است که نویسندگان به نوشته‌های دیگر مرتبط با مقاله به درستی اشاره کرده‌اند و هرگونه مواد مصرف‌شده‌ای را مناسب ارجاع داده‌اند. داوران نیز باید اطمینان حاصل کنند که از هرگونه تصاویر یا داده‌هایی که در کار استفاده شده‌اند، به درستی ارجاع داده شده‌است. اگر داوران مواردی از قبیل خطای نشر را پیدا کنند، آن را به سردبیر اعلام کرده و برای الزام خود حمایت کنند. علاوه بر این، اگر داوران احساس کنند نویسندگان به منابعی اهمیت نداده‌اند یا آن‌ها را اشتباه منسوب کرده‌اند، آن را به سردبیر اطلاع دهند و سپس با نویسندگان برای به روز رسانی ارجاع مناسب کارکردی همکاری کنند.

 

تعارض منافع

 

به منظور حفظ صداقت فرآیند انتشار، از داوران انتظار می رود تا هرگونه تعارض منافع محتمل در بررسی یک مقاله را به سردبیر اعلام کنند. داوران همچنین باید هرگونه تعارض منافع محتمل از جمله روابط نزدیک شخصی یا مالی با هر یک از نویسندگان یا موسسات آنان را اعلام کنند. وظیفه داوران از جمله برگزاری از فرآیند بررسی استخدام را در صورت وجود هرگونه تعارض منافع با کار یا نویسندگان انجام دهند. علاوه بر این، در صورتی که داوران آگاهی داشته باشند که مقاله قبلی یا همزمانی با انتشار به انجام رسیده است، باید سردبیر را آگاه کنند.

از داوران انتظار می‌رود که هیچ تغییری در مقاله ایجاد نکنند و از هیچ گونه اطلاعاتی برای بهره برداری شخصی خود استفاده نکنند.

 

 • مسئولیت‌های ناشر

کنترل غیر اخلاقی انتشارات

مسئولیت پذیرفتن و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از رفتار غیر اخلاقی در انتشارات به عهده ناشر است. که شامل اطمینان از رعایت تمام نویسندگان، سردبیران و داوران در فرآیند انتشار به یک سری استانداردهای اخلاقی است. به علاوه، ناشر باید سیاست واضح و مشخصی را داشته باشد که برای رفتار غیر اخلاقی انتشارات مانند  تقلب در داده ها، اقدامات قابل اجرا را شامل می‌شود. همچنین ناشر در صورت کشف هرگونه رفتار غیر اخلاقی انتشارات ، اقدامات مناسب را اتخاذ کند و اطمینان حاصل کند که هرگونه تغییر یا به روز رسانی در سیاست هایش عملی شود.. در نهایت، سعی بر این است که ناشر مسئولیت پذیری کند که هرگونه مشکلی درباره رفتار غیر اخلاقی انتشارات در اسرع وقت بهبود و رفع شود.