درباره Open Journal Systems

این مجله از سیستم مجلات آزاد (OJS) نسخه 3.4.0.1 استفاده می‌کند. OJS یک نرم‌افزار متن‌باز مدیریت و انتشار مجلات است که توسط پروژه دانش عمومی و تحت مجوز GNU در اختیار عموم قرار گرفته است.