درباره‌ی مجله

عنوان کامل مجله: مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (عنوان قبلي: مجله دانش و تندرستي) 

شاپا: 3755-2783

شاپاي قبلي: (شاپای الکترونیکی: 3753-2345, شاپای چاپی: 577X-1735

مدیر مسئول: دکتر جواد نوریان

سردبیر: دکتر آنه محمد غراوی

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

زمینه های موضوعی مجله:

مقالات علوم پايه پزشكي در زمينه هاي كالبدشناسي، بافت‌شناسي، آناتومي ماكرو، جنين‌شناسي، بيوشيمي، تغذيه، ميكروب‌شناسي، باكتري‌شناسي، ويروس‌شناسي، ايمني‌شناسي، انگل‌شناسي، فيزيولوژي، فيزيك پزشكي، پرتوشناسي تشخيصي، پزشكي هسته اي، راديوبيولوژي، محافظت از پرتو، ژنتيك پزشكي و آسيب‌شناسي. مقالات قابل پذيرش به ترتيب اولويت شامل: مقالات اصيل پژوهشي مربوط به مطالعات كوهورت، مداخله‌اي، كارآزمايي باليني، تجربي، مقالات تحليلي، اپيدميولوژيك و مقالات توصيفي مي‌باشد.

پست الکترونیک: knh@shmu.ac.ir, Journalofknowledgeandhealth@gmail.com

آدرس وب سایت: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/index

تاریخ انتشار اولین شماره: 1385

هزینه ارسال و چاپ مقاله: رایگان

زبان: متن مقاله فارسي؛ چكيده فارسي (250 كلمه)؛ چكيده انگليسي (250 كلمه)

دوره چاپ: فصلنامه

نوع بررسی مقالات: دوسوکور

سیاست دسترسی و انتشار: دسترسی آزاد

شناسه دیجیتالی مقالات: DOI (mEDRA)

اصول اخلاقی نشراصول اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و عضو کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)

مجوز انتشار و حق مولفCreative Commons license CC-BY-NC

قالب تمام متن مقالات: PDF

درباره نشریه:

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به منظور بالا بردن سطح آگاهي و نيز آموزش و انتقال مفاهيم علمي و پژوهشي انجام شده به ساير همكاران از سال 1385 اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی به‌صورت فصلنامه و به زبان فارسي و خلاصه انگليسي منتشر مي‌گردد و داراي رتبه علمي - پژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور مي‌باشد.