اطاعات برای خوانندگان

ما از خوانندگان خواهشمنديم كه براي سرويس اطلاع رساني انتشار در اين مجله ثبت نام نمايند. جهت ثبت نام از لينك ثبت نام كه در قسمت بالاي صفحه اصلي مي باشد استفاده كنيد. اين ثبت نام منجر به دريافت فهرست مطالب از طريق ايميل براي هر شماره انتشار داده شده مي شود. در بيانيه حفاظت از اطلاعات شخصي به خوانندگان اطلاع داده مي‌شود كه نام و آدرس الكترونيكي آنها براي اهداف ديگري مورد استفاده قرار نگيرد.