دوره 11، شماره 1: 1395

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## XML XML (English)

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Mohammad Sadegh Vaziri1 , Mehdi Mirzaii2 , Hamid Kalalian Moghadam3 , Mozhgan Fazli4 , Seyed Sajjad Khoramrooz5 , Davood Darban Sarokhalil6 , Somaye Yaslianifard7
Page:1-7
Sedigheh Jahadi1 , Parviz Sharifidaramadi2 , Seyed Sharokh Aghayan3 , Maryam Farjamfar4
Page:8-16
Mohammad Reza Khodabakhsh1 , Fariba Kiani2
Page:17-23
Hamed Mortazavi1 , Mahdiyeh Arian2 , Hossein Ebrahimi3 , Mahbubeh Tabatabai Chehr4 , Maryam Binesh5 , Abbas Varvani Farahani6
Page:24-31
Hadi Abdi1 , Akbar Azamian Jazi2 , Mohammad Reza Hafezi3 , Mehdi Khaksari4 , Nabi Shamsaei5
Page:32-40
Mohammad Malakootian1 , Kamyar Yaghmaeian2 , Rasoul Momenzadeh3
Page:41-48
Ahmadreza Yazdanbakhsh1 , Ali Akbar Roudbari2 , Saeid Nazemi3 , Mehdi Mirzai4 , Fatemeh Davardoost5 , Pirasteh Norozi6 , Moghgan Fazli7
Page:49-54
Fatemeh Lashkari1 , Mohammad Ali Samavati Sharif2 , Kamal Ranjbar3
Page:55-61
Monere Amerian1 , Pouneh Zolfaghari2 , Mohammad Bagher Sohrabi3 , Nasim Nikkheslat4 , Elahe Yahyaei5 , Sima Hossain Zarghari6
Page:62-68
Gholamreza Garmaroudi1 , Bita Sarlak2 , Roya Sadeghi3 , Abbas Rahimi Foroushani4
Page:69-74
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.