دوره 11، شماره 1: 1395

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## XML XML (English)

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Mohammad Sadegh Vaziri1, Mehdi Mirzaii2, Hamid Kalalian Moghadam3, Mozhgan Fazli4, Seyed Sajjad Khoramrooz5, Davood Darban Sarokhalil6, Somaye Yaslianifard7
Page:1-7
Sedigheh Jahadi1, Parviz Sharifidaramadi2, Seyed Sharokh Aghayan3, Maryam Farjamfar4
Page:8-16
Mohammad Reza Khodabakhsh1, Fariba Kiani2
Page:17-23
Hamed Mortazavi1, Mahdiyeh Arian2, Hossein Ebrahimi3, Mahbubeh Tabatabai Chehr4, Maryam Binesh5, Abbas Varvani Farahani6
Page:24-31
Hadi Abdi1, Akbar Azamian Jazi2, Mohammad Reza Hafezi3, Mehdi Khaksari4, Nabi Shamsaei5
Page:32-40
Mohammad Malakootian1, Kamyar Yaghmaeian2, Rasoul Momenzadeh3
Page:41-48
Ahmadreza Yazdanbakhsh1, Ali Akbar Roudbari2, Saeid Nazemi3, Mehdi Mirzai4, Fatemeh Davardoost5, Pirasteh Norozi6, Moghgan Fazli7
Page:49-54
Fatemeh Lashkari1, Mohammad Ali Samavati Sharif2, Kamal Ranjbar3
Page:55-61
Monere Amerian1, Pouneh Zolfaghari2, Mohammad Bagher Sohrabi3, Nasim Nikkheslat4, Elahe Yahyaei5, Sima Hossain Zarghari6
Page:62-68
Gholamreza Garmaroudi1, Bita Sarlak2, Roya Sadeghi3, Abbas Rahimi Foroushani4
Page:69-74
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.