دوره 12، شماره 1396:4

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## XML (English) XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Malihe Mohammadian1, Ahmad Khosravi2, Shahnaz Nohi3, Seyed Abass Mousavi2,4*
Page:1-6
Shahrbanoo Goli1, Hossein Mahjub2*, Mehdi Goli3, Majid Sadeghi Far4
Page:7-15
Yusef Omidi-Khaniabadi1, Shirin Emaeili2, Gholamreza Goudarzi3, Rajab Rashidi4, Mohammad Khoshgoftar5
Page:16-25
Fatemeh Samiee Rad1, Hassan Jahani Hashemi2, Meraj Fallah Abed3, Mohammad *Sofiabadi4
Page:26-32
Ali Imani1, Mohsen Soleimani2, Mohammad Reza Asgari2, Fatemeh Moradi3*, Akbar Pourrahimi3, Mohammad Reza Tammadon4
Page:33-39
Mahsa Sedaghat1*, Mohammad Rashidi1
Page:40-46
Maryam Vatandoust1*, Pezhman Motamedi2, Hamid Rajabi3, Ata Allah Ghadiri4, Abdolmahdi Nasirzade5, Fateme Vatandoust6, Enayatoallah Yazdanpanah7
Page:47-60
Zohre Maryami1, Maryam Modarres2, Simin Taavoni3, Abbas Rahimi Foroushani4
Page:61-68
Atefeh Sanchooli1, Hossein Bagheri2, Hossein Ebrahimi3
Page:69-75
Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi1*, Mohsen Shafiei Nikabadi2, Hassan Tebyanian3, Naghi Shoja4
Page:76-83
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.