دوره 12، شماره 1396:4

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## XML (English) XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Malihe Mohammadian1 , Ahmad Khosravi2 , Shahnaz Nohi3 , Seyed Abass Mousavi2,4*
Page:1-6
Shahrbanoo Goli1 , Hossein Mahjub2* , Mehdi Goli3 , Majid Sadeghi Far4
Page:7-15
Yusef Omidi-Khaniabadi1 , Shirin Emaeili2 , Gholamreza Goudarzi3 , Rajab Rashidi4 , Mohammad Khoshgoftar5
Page:16-25
Fatemeh Samiee Rad1 , Hassan Jahani Hashemi2 , Meraj Fallah Abed3 , Mohammad *Sofiabadi4
Page:26-32
Ali Imani1 , Mohsen Soleimani2 , Mohammad Reza Asgari2 , Fatemeh Moradi3* , Akbar Pourrahimi3 , Mohammad Reza Tammadon4
Page:33-39
Mahsa Sedaghat1* , Mohammad Rashidi1
Page:40-46
Maryam Vatandoust1* , Pezhman Motamedi2 , Hamid Rajabi3 , Ata Allah Ghadiri4 , Abdolmahdi Nasirzade5 , Fateme Vatandoust6 , Enayatoallah Yazdanpanah7
Page:47-60
Zohre Maryami1 , Maryam Modarres2 , Simin Taavoni3 , Abbas Rahimi Foroushani4
Page:61-68
Atefeh Sanchooli1 , Hossein Bagheri2 , Hossein Ebrahimi3
Page:69-75
Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi1* , Mohsen Shafiei Nikabadi2 , Hassan Tebyanian3 , Naghi Shoja4
Page:76-83
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.