ارسال مقاله

برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
 • مقاله ارسال شده قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.
 • فایل ارسال مقاله به قالب OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect میباشد.
 • حتی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
 • فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها میباشد.
 • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
 • جهت كارشناسي مقاله دستورالعمل لازم جهت كارشناسي محرمانه رعايت شده است
 • فرم تعهدنامه نويسندگان را از قسمت براي نويسندگان دانلود و تكميل نموده ام تا در مراحل بعدي باركذاري كنم.

راهنمای نویسندگان

مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی (knh) يك فصلنامه علمي- پژوهشي مي‌باشد كه زير نظر دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به صورت آنلاين با داوري همتا منتشر مي‌شود.متن كامل مقالات به صورت انلاين از لينك http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/issue/archiveقابل دسترسي است و به كاربران اجازه دسترسي آزاد (Open Access) به محتواي مقالات را مي دهد. مقالات قابل پذيرش در مجله شامل اين موارد مي‌باشد: زمينه هاي كالبدشناسي، بافت‌شناسي، آناتومي ماكرو، جنين‌شناسي، بيوشيمي، تغذيه، ميكروب‌شناسي، باكتري‌شناسي، ويروس‌شناسي، ايمني‌شناسي، انگل‌شناسي، فيزيولوژي، فيزيك پزشكي، پرتوشناسي تشخيصي، پزشكي هسته اي، راديوبيولوژي، محافظت از پرتو، ژنتيك پزشكي و آسيب‌شناسي را چاپ مي‌نمايد. 

تمام مقالات ارسالي به knh تحت يك فرآيند داوري همتا كورسازي شده و به صورت كاملا بي طرفانه قرار مي‌گيرند. مقالات ارسالي نبايد قبلاً چاپ شده باشند و در آينده نيز براي هيچ مجله‌ ديگري ارسال نگردند.

فرآيند داوري همتا

در ابتدا مقالات ارسالي توسط كارشناسان داخلي از لحاظ همخواني فرمت مقاله با ساختار مجله بررسي مي‌شود. سپس يك كد منحصر به فرد به مقاله اختصاص داده مي شود كه در تمام مكاتبات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سپس هيئت تحريريه يك ويراستار علمي براي مقاله انتخاب نموده و پس از بررسي‌هاي ويراستار علمي، مقاله با داوري دوسوكور حداقل براي دو داور ارسال مي‌گردد. نظرات داوران براي نويسندگان ارسال مي‌شود و پاسخ‌گويي نويسندگان به نظرات داوران توسط ويراستار علمي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. تصميم سردبير (پذيرش، رد و يا اصلاحات) در اولين فرصت به نويسنده مسئول اطلاع داده مي‌شود. چنانچه مقاله براساس معيارهاي مجله مورد پذيرش نهايي قرار گرفت جهت انتشار آماده مي‌شود.

اخلاق در انتشار

مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی از دستورالعمل كميته اخلاق در انتشار (COPE) تبعيت مي‌كند، براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه دستورالعمل انتشار و اخلاق در سايت COPE را مطالعه فرماييد. مجله همچنين از دستورالعمل پيشنهادات براي اجرا، گزارش ، ويرايش و انتشار كارهاي علمي در مجلات پزشكي منتشر شده توسط كميته بين المللي ويراستاران مجلات پزشكي (ICMJE) (http://www.icmje.org/#privacy) پيروي مي كند. تحقيقاتي كه در رابطه با انسانها (يا حيوانات) مي‌باشند بايد منطبق بر اصول اظهارنامه Helsinki باشد (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/).

 • ثبت كارآزمايي باليني: مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی مطالعات كارآزمايي‌ باليني كه به ثبت رسيده باشند را  منتشر مي كند. از نويسندگان جزييات ثبت مطالعه درخواست مي‌شود.
 • فرم رضايت: بر اساس دستورالعمل ICJME ، بيماران و در حالت كلي شركت‌كنندگان حق محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصي خود را دارند كه اين اطلاعات بدون  رضايت آگاهانه از انها چاپ نمي‌شود. مشخصات بيماران شامل: نام، فاميل، شماره بيمارستان در توضيحات كتبي ، تصويري و نموداري نبايد منتشر شود مگر اينكه اين اطلاعات براي اهداف علمي ضروري باشد و بيمار (يا والدين يا قيم) رضايت  آگاهانه مكتوب براي انتشار داده باشد. تمام بيماران و شركت‌كنندگان در پژوهش بايد از اهداف مطالعه و هرگونه عوارض جانبي داروها و مداخلات آگاه باشند. اخذ رضايت آگاهانه مكتوب از شركت‌كنندگان يا قيم قانوني آنها براي اينگونه مطالعات الزامي است. مجله حق درخواست رؤيت اين اسناد از نويسندگان را دارد.
 • معيارهاي نويسندگي: براساس آخرين توصيه هاي ICMJE، زماني يك نفر نويسنده خوانده مي‌شود كه چهار معيار زير را داشته باشد:

1-      مشاركت كافي در طراحي مطالعه يا جمع‌آوري و آناليز داده يا تفسير داده‌ها و

2-      تهيه پيش نويس مقاله و اصلاح آن و

3-      نسخه نهايي مقاله جهت انتشار و

4-      موافقت جهت قبول مسئوليت براي تمام جوانب كار براي اطمينان از دقت يا درستي تمام قسمت‌هاي مقاله

ترتيب اسامي نويسندگان بايد براساس ميزان مشاركت آنان در مطالعه و نوشتن مقاله باشد. تنها تا قبل از انتشار مقاله تغيير ترتيب اسامي نويسندگان با موافقت كليه آنها امكانپذير است.

 • تعارض منافع: براساس دستورالعمل ICMJE، تعارض منافع زماني به وجود مي‌آيد كه يك نويسندخ (يا موسسه مربوطه)، وادر يا ويراستار روابط مالي يا شخصي داشته باشد به‌طوري‌كه عملكرد او را به طور نامناسبي تحت تأثير قرار دهد (چنين روابطي به‌عنوان تعهدات دو جانبه، منافع رقابتي يا وفاداري‌هاي رقابتي نيز شناخته مي‌شود). اين روابط مي توانند پتانسيل ناچيز يا بسيار زياد جهت تحت تأثير قرار دادن داوري داشته باشند و تمام روابط بيانگر تعارض منافع نيستند. چنين پتانسيلي در راستاي تعارض منافع زماني به‌وجود مي‌آيد كه داوري عملي فرد را تحت تأثير قرار دهد. روابط مالي (مانند استخدام، مشاوره، مالك سهام، حق وكالت، گواهي پرداخت شده متخصص) شناخته‌ شده‌ترين نوع تعارض منافع است كه احتمازير سؤال بردن اعتبار ژورنال، نويسندگان و حتي علم را افزايش مي‌دهد. با اين وجود تعارضات در موارد ديگري مانند روابط شخصي، رقابت علمي و تعصبات شديد فكري نيز رخ مي‌دهد. نويسندگان بايد هرگونه تعارضات منافع بالقوه و بالفعل موجود در مقاله را در هنگام ارسال مقاله بيان كنند. نويسنده مسئول، مسئوليت تأييد وجود يا عدم وجود تعارض منافع از جانب ساير نويسندگان را به عهده دارد. (براي اطلاعات بيشتر به ICMJE مراجعه نماييد.)
 • سرقت ادبي: ما تمام شرايط و ضوابط COPE را در مورد سرقت ادبي مي‌پذيريم و اگر موردي با شواهد كافي مشاهده شد، بر طبق فلوچارت و گردش كار مشخص شده در COPE اقدام خواهيم كرد. تمام مقالات ارسالي توسط نرم‌افزار (NBridge) در دو مرحله چك خواهند شد: مقاله ارسالي جديد و بعد از پذيرش توسط هيئت تحريريه. استفاده از عين متن مقالات چاپ شده بدون اجازه صاحب اثر ممنوع است. محتواي مقاله بايد اصيل و نتيجه كار نويسندگان باشد و نبايستي از مقاله‌ ديگري برگرفته شده باشد.
 • حق چاپ: كليه محتواي اين ژورنال (KNH) تحت حمايت حق چاپ بين‌المللي است. اين ژورنال جهت استفاده غيرتجاري است. شما بدون اجازه كتبي يا مالكيت حق چاپ، تغييري در كپي ايجاد نكرده و به توزيع، انتقال، نمايش يا چاپ نمي‌پردازيد.
 • سوء رفتار: KNH از انتشار مقاله‌هايي كه در آنها سوء رفتار عملي مانند سرقت علمي، دستكاري‌هاي منابع، نقل قول و تحريف داده‌ها صورت گرفته خودداري مي‌كند. در صورت مواجه با چنين مواردي در مورد مقالات منتشر شده، JKH براساس راهنماي COPE براي رسيدگي  به اين ادعا عمل مي‌كند.
 • هزينه چاپ: اين مجله جهت انتشار مقاله هزينه‌اي دريافت نمي‌كند.

آماده سازي مقاله

مقاله بايد منطبق بر "شرايط يكسان براي ارسال مقالات به مجلات علوم پزشكي" كه توسط ICMJE تهيه شده، باشد. فايل مقاله بايد در قالب Microsoft Word 2007 يا نسخه جديدتر باشد. لطفا مقاله خود را در قالب PDF ارسال نفرماييد. فرمت مقاله بايد شامل: فونت فارسي B-Mitra سايز 12 و فونت انگليسي Times New Roman سايز 10، فاصله خطوط Double space، شماره خط (در هر صفحه از يك شروع شود) و شماره صفحه باشد. ضمناً حاشيه صفحه بايد از بالا و پايين 5/3 سانتي‌متر و از چپ و راست 2 سانتي‌متر تنظيم شود.

به طور كلي نويسنده بايد دو فايل جدا را ارسال كند:

1-      فايل عنوان

اين فايل بايد شامل موارد زير باشد:

-         نوع مقاله (مقاله اصيل پژوهشي، مقالات تحليلي، اپيدميولوژيك، مقالات توصيفي، ‌گزارش موردي، مطالعات كيفي و همچنين گزارشات مختصر)

-         عنوان مقاله

-         عنوان كوتاه كه بيشتر از 40 كاراكتر نباشد

-         نام كامل نويسندگان

-         وابستگي سازماني همه نويسندگان (در قالب فارسي: -نام دانشگاه- دانشكده- گروه- رتبه علمي. در قالب انگليسي: Dept. of …- School of …- University…, City, Country)

-         شماره تلفن ايميل تمام نويسندگان بعلاوه آدرس و شماره فاكس نويسنده مسئول

-         ذكر منابع حمايتي

-         تقدير و تشكر در صورت نياز: در اين قسمت مي‌توان: 1- از افراد شركت‌كننده‌اي كه نويسنده نيستند اما نياز به تشكر از آنها مي‌باشد، 2- حمايتهاي تكنيكي و 3- منابع مالي تشكر نمود. تاكيد مي شود كه تشكر و قدرداني بايد در فايل عنوان قرار گيرد و در فايل مقاله هيچ اشاره‌اي به آن نشود.

-         كد ثبت كارآزمايي باليني و محل ثبت شدن (نام محل ثبت ‌شده و URL مربوطه)

-         تعارض منافع: در اين قسمت مي‌توان به بيان هرگونه وابستگي مالي يا وابستگي‌هاي ديگري كه منجر به تعارض منافع مي‌شود صحبت كرد (در صورتي‌كه در متن مقاله ذكر نشده است).

-         توضيح در مورد اينكه مقاله توسط تمام نويسندگان خوانده شده و مورد قبول قرار گرفته است. نويسندگان نيز مي بايست شرايط نويسندگي ذكر شده در بالا را داشته باشند.

2-      فايل كورسازي شده مقاله

اين فايل شامل موارد زير مي‌باشد:

 • عنوان فارسي و انگليسي
 • چكيده فارسي و انگليسي: تمام مقاله‌هاي اصيل بايد شامل چكيده با حداكثر 250 كلمه باشد. چكيده شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، نتايج، نتيجه‌گيري و سه تا هفت كليد واژه انتخاب شده از ليست MeSH موجود در لينك http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBroser.html مي‌باشد. در اين قسمت از هيچ رفرنسي استفاده نشود و مطالب چكيده بايد دقيق و منطبق بر متن اصلي باشد. براي مطالعات كارآزمايي باليني روش تصادفي سازي و متغيرهاي پاسخ اصلي نيز در چكيده ذكر شود.
 • مقدمه

در اين قسمت بايد هدف و ضرورت مطالعه به صورت خلاصه بيان شود. نويسنده بايد توجه داشته باشد كه مقدمه بسيار طولاني نبوده و از طرف ديگر حاوي داده‌ها و نتيجه تحقيق نباشد.

 • مواد و روش‌ها: اين قسمت از مقاله بايد موارد زير را دربر داشته باشد:

-         اخلاق: زماني‌كه مطالعه بر روي انسان انجام مي‌گيرد بايد مشخص شود كه مراحل تحقيق با استانداردهاي كميته اخلاق (سازماني يا منطقه‌اي) انطباق دارد. همچنين با بيانه 1975 Helsinki و نسخه اصلاح شده آن در سال 2000 تطبيق داشته باشد. در مطالعات انساني انتظار مي‌رود كه محقق به تصويب اخلاقي ناحيه اي / ملي/ سازماني يا كميته هاي اخلاقي مستقل يا هيئت كارشناسي اشاره كرد. اطلاعات افراد شركت‌كننده بايد با عنوان نشدن نام و شماره بيمارستاني آنها در متن مقاله محرمانه نگه داشته شود. تحقيقاتي كه در مورد حيوان‌ها انجام مي‌شود بايد از راهنماي سازماني يا راهنماي كميته تحقيقات ملي يا هر گونه قانون ملي در مورد نحوه نگهداري و استفاده از حيوانات آزمايشگاهي، پيروي شود. نويسندگان بايد تأييديه كميته اخلاق منطقه‌اي را (براي مطالعات انساني و حيواني) ارائه دهند. مراحل آزمايش‌هاي حيواني تا آنجايي كه ممكن است بايد انساني باشد و جزئيات داروهاي بيهوشي و مسكن مورد استفاده شده به‌صورت شفاف توضيح داده شود. استانداردهاي اخلاقي آزمايش‌ها بايد با راهنماي CPCSEA و بيانيه Helsinki در مورد اصول اخلاقي در تحقيقات پزشكي بر روي انسان‌ها منطبق باشد. مجله مقاله‌اي كه از لحاظ اخلاقي قابل پذيرش نباشد را مورد بررسي قرار نمي‌دهد. در متن مقاله در قسمت مواد و روش‌ها بايد به موافقت كميته اخلاق اشاره شود.

-         طراحي مطالعه:

 1. انتخاب نمونه: نحوه انتخاب نمونه (بيماران يا حيوانات آزمايشگاهي و گروه شاهد)، معيارهاي ورود و خروج و جامعه آماري بايد به صورت شفاف توضيح داده شود.
 2. اطلاعات تكنيكي در مورد روش‌ها، وسايل (نام سازنده و آدرس آنها در پرانتز ذكر شود) و فرآيندها با جزئيات كافي به گونه‌اي بيان شود كه امكان انجام مجدد آزمايش‌ها توسط سايرين فراهم شود. براي روش‌هاي شناخته شده منبع ذكر شود، همچنين روش‌هايي انتشار يافته نه چندان معروف علاوه بر منبع، توضيح مختصري نيز داده شود. روش‌هاي جديد و اصلاح شده تعريف و دليل استفاده و محدوديت از آنها ذكر شود. تمام دارو‌ها و مواد شيميايي از جمله نام ژنريك، دوز و نحوه مصرف آنها ذكر شود.

در گزارشات مربوط به كارآزمايي باليني تصادفي تمام عناصر اصلي مطالعه شامل پروتكل، نحوه تخصيص مداخله (روش‌هاي تصادفي‌سازي و اختفا تخصيص به گروه‌هاي درمان) و روش‌هاي كورسازي بر اساس بيانيه CONSORT (http://www.consort-statement.org) به تفصيل توضيح داده شود.

-         آمار: در صورت امكان نتايج كمي‌سازي شده و با شاخص‌هاي مناسب خطا (مانند فاصله اطمينان) ارايه شود. در هنگام ارايه نتايج، روش‌هاي آماري و نرم‌افزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل ذكر شود. اصطلاحات آماري، مخفف‌ها و نمادها توضيح داده شود. p – مقدارها به‌صورت دقيق بيان شود و ذكر كمتر از 05/0 يا 01/0 قابل قبول نمي‌باشد. در ارايه، تفاوت ميانگين‌ها در متغيرهاي پيوسته، نسبت‌ها در متغيرهاي گروه‌بندي شده و خطرهاي نسبي مانند نسبت شانس و نسبت خطر ذكر فاصله اطمينان الزامي است.

 • نتايج

نويسندگان بايد فقدان اطلاعات را گزارش دهد. از كاربرد غير تكنيكي اصطلاحات آماري مانند "تصادفي"، "نرمال"، "معناداري"، "همبستگي" و "نمونه" پرهيز شود. اين قسمت از مقاله بايد دستاوردهاي مطالعه را در يك توالي منطقي با جداول و نمودارها و شكل‌ها بيان كنند. محتواي جداول نبايد در متن تكرار شود و به جاي آن مي‌توان در متن به جدول مربوطه اشاره نمود. از همپوشاني غير ضروري بين جدول‌ها، شكل‌ها و متن خودداري شود.

 • بحث

بحث بايد به يافته‌هاي مطالعه و مشابهت‌ها و يا تفاوت‌هاي آن با مطالعه‌هاي انجام شده توسط ساير محققين اشاره كند. همچنين اين قسمت از مقاله به نتيجه‌گيري براساس يافته‌ها، شواهد به‌دست آمده از مرور متون در حمايت از نتيجه‌گيري، قابليت اجراي نتيجه‌گيري و پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده مي‌پردازد. در اين قسمت نبايد به ذكر جزئيات نتايج پرداخت، تنها برجنبه‌هاي مهم و جديد مطالعه تأكيد شده و پذيرش يا رد فرضيه مطالعه مشخص گردد.

 • منابع

منابع  بايد طبق فرمتهای زیر تنظیم گردد، همچنین می توانید Style مربوط به مجله را دانلود نموده و با استفاده از EndNote رفرنسهای خود را ویرایش نمایید.

جهت استفاده از Style پس از دانلود با استفاده از لینک زیر آن را در نرم افزار اندنوت ذخیر نموده و به هنگام تنظیم منابع، style مجله را با عنوان style knowledge and health انتخاب نمایید.

نکته:  چنانچه منابع دارای کد DOI می باشند، در انتهای هرمنبع DOI را وارد نموده و آدرس مربوط به آن صفحه را لینک دهید.

نمونه:

21. Shaarani F, Hameed B. Batch adsorption of 2, 4-dichlorophenol onto activated carbon derived from agricultural waste. Desalination 2010;255:159-64. doi: 10.1016/j.desal.2009.12.029

 دانلود Style

 

Article:

1. Standard journal article:

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedi HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl:5 year follow-up. Br Cancer 1996;73:1006-12.

2. Article not in English:

Ayatollahi SMT, Khosravi A. A case-control study of migraine and tension-type headache's risk factors among Shiraz schoolchildren. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services 2005;11(4(sn 34)):37-42.[Persian].

3. Organization as author:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med Aust 1996;164:282-4.

4. No author given:

Cancer in South Aferica [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

5. Issue with supplement:

Shen HM, Zhang QF, Risk assessment of nickel carcinogenecity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 (Suppl1):275-82.

6. In press:

Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction.N Engl J Med.In press 1996.

7. Journal article in electronic format:

Morss SS. Factors in the emergence of infectius disease.Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun5];1(1):[24 screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Monograph in electronic format:

CDI, Clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM].Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Gorup, producers.2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA;1995.

Computer files:

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems;1993.

Book:

1. Personal author (s):

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Church Lvingston;1996.

2. Books not in English:

Shariati M, Dadgari A, editors. Study guide: Preparation and its application in medical education. Tehran: Hayyan press;2007.[Persian].

3. Organization as author or publisher:

Institute of Medicine (US).Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute;1992.

4. Chapter in book:

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In:Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:Pathophysiology. diagnosis and management. 2nd ed. New York:Raven Press;1995.p.465-78.

Dissertations:

Kapan SJ. Post-hospital home health care:the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO) :Washington Univ.;1995.

Conference:

1. Conference paper:

Kimyra J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of 10th international congress of EMG and Clinical Neurophysiology;1995 Oct 15-19;Kyoto,Japan. Amsterdam:Elsevier;1996.

2. Conference proceedings:

Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protection, Privacy and security in medical informatics.In:Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoof O, editors. MEDIINFO 92. Proceeding of the 7th world Congress on Medical Informations;1992 Sep 6-10;Geneva, Switzerland. Amsterdam:North-Holland;1992.p.1561-5.

Web Site:

H1N1 flu (swine flu) :resources for pregnant women. Centers for Disease Control and Prevention Web site. http://www.cdc.gov/h1n1flu/pregnancy/. Updated December 14, 2009.Accessed July 25, 2010.

Web site references can be challenging because the availability of the information needed for a reference varies. Include the following elements, if available, in the order shown:

Author (s), if given (often, no authors are given). Title of the specific item cited (if none is given, use the name of the organization responsible for the site). Name of the Web site.URL.Published [date].Updated [date].Accessed [date].

گزارش مختصر

این مقالات حداکثر دارای 1500 کلمه می باشند و تعداد رفرانس ها کمتر ز 10 می باشد

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.