شماره کنونی

دوره 18، شماره 1: 1402
چاپ شده: 2023-03-19

مقاله پژوهشي

بررسی و مقایسه سمیت عصاره پوست و گل انار بر رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان و مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست و گل انار

محمد طائب پور
محمد مجدی زاده
فاطمه صادقیان ندوشن
میلاد اخلاقی
بی بی فاطمه حقیرالسادات
Page:9-16

ژنوتیپ‌های null گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 و T1 در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در مقایسه با گروه کنترل

مهسا اسکندری
محمدسلیمان سلطان‌پور
خلیل محمودی
کوروش کمالی
علی اوسط‌ملتی
Page:17-22

اثرات تجویز مزمن پیوگلیتازون بر اضطراب و افسردگی موش‌های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین

محمد صوفی ابادی
محمدحسین اسماعیلی
هاشم حق‌دوست‌یزدی
پوریا مقیمی‌آذر
Page:23-30
نمایش همه‌ی شماره‌ها