شماره کنونی

دوره 17، شماره 4: 1401
چاپ شده: 2023-01-10

مقاله پژوهشي

بررسی حضور SARS-CoV-2 در شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شاهرود

سعید ناظمی
علی اکبر رودباری
محبوبه داودی
بهروز میرزائی
پیراسته نوروزی
شهربانو گلی
مهدی میرزایی
Page:19-24

گزارش مورد

گزارش موردی: حاملگی خارج رحمی در محل اسکار سزارین قبلی به همراه جفت پرکرتا

مطهره درگاهی
نیلوفر طاهری
سکینه کلاهدوزان
زینب محمدی
رضا جعفری
Page:59-63
نمایش همه‌ی شماره‌ها