نقش microRNA‌های ترشحی جنین در فرآیند لانه‌گزینی

نویسندگان

  • Zahra Khosravizadeh - واحد توسعه پژوهش‌هاي بالینی، بیمارستان امیرالمومنین، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ايران. http://orcid.org/0000-0003-1068-1965
  • Shadan Navid - گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. http://orcid.org/0000-0003-4988-1817
  • Fardin Amidi - گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. http://orcid.org/0000-0003-1165-5232
  • Ali Talebi* - دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. - مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. http://orcid.org/0000-0003-2067-6326

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2702

چکیده

فرآیند لانهگزینی به‌عنوان یک رویداد حیاتی در شروع تکامل جنین، نتیجه میانکنش‌های متقابل اندومتر پذیرا و جنین واجد شرایط می باشد. این گفتگو توسط مولکول‌های سطح سلولی، اجزای ماتریکس خارج سلولی و مواد ترشحی از سلول‌های اندومتر و جنین از قبیل سایتوکین‌ها، فاکتورهای رشد، هورمون‌ها و وزیکول‌های خارج سلولی میانجی‌گری می‌شود. مطالعات سال‌های اخیر، microRNA‌ها را به‌عنوان میانجی‌های جدید در ارتباطات بین سلولی معرفی می‌کنند. MiRNA‌ها RNA‌های کوچک تک-رشته‌ای و غیرکدکننده هستند که ژن‌های هدف خود را به شیوه پس ترجمه‌ای کنترل می‌کنند و از این طریق بر بسیاری از فرآیندهای سلولی تأثیر می‌گذارند. همچنین این مولکول‌ها پس از ترشح شدن، می‌توانند به سلول‌های اطراف وارد شوند و از طریق مهار بیان ژن‌های هدف وقایع سلولی آنها را نیز تغییر دهند. در همین راستا، در این مقاله ما نقش miRNA‌ها را در تمایز سلول‌های تروفوبلاستی، نقش miRNA‌های ترشحی بلاستوسیست در میانکنش با سلول‌های اندومتر و کنترل فرآیند لانه‌گزینی جنین مرور کردیم. از آنجا که، در درمان ناباروری با استفاده از روش‌های کمک باروری، متخصصین بالینی جهت دست‌یابی به مشخصه‌های بهترین جنین ایجاد شده در محیط آزمایشگاه به‌منظور انتخاب آنها برای انتقال به رحم مادر نیاز به استراتژی‌های غیرتهاجمی دارند، ما در این مقاله پتانسیل miRNA‌ها را به‌عنوان نشانگر‌های زیستی در انتخاب جنین‌های واجد شرایط برای انتقال به رحم در درمان‌های ناباروری مانند لقاح آزمایشگاهی و تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم نیز مرور کردیم.

بیوگرافی نویسنده

Shadan Navid، - گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

http://orcid.org/0000-0003-4988-1817

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-04-19

شماره

نوع مقاله

مقاله مروری