راهنمای ارجاع دهی

منابع

منابع  بايد طبق فرمتهای زیر تنظیم گردد، همچنین می توانید Style مربوط به مجله را دانلود نموده و با استفاده از EndNote رفرنسهای خود را ویرایش نمایید.

جهت استفاده از Style پس از دانلود با استفاده از لینک زیر آن را در نرم افزار اندنوت ذخیر نموده و به هنگام تنظیم منابع، style مجله را با عنوان style knowledge and health انتخاب نمایید.

دانلود style

نکته:  چنانچه منابع دارای کد DOI می باشند، در انتهای هرمنبع DOI را وارد نموده و آدرس مربوط به آن صفحه را لینک دهید.

نمونه:

21. Shaarani F, Hameed B. Batch adsorption of 2, 4-dichlorophenol onto activated carbon derived from agricultural waste. Desalination 2010;255:159-64. doi: 10.1016/j.desal.2009.12.029

 

 Article:

1. Standard journal article:

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedi HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl:5 year follow-up. Br Cancer 1996;73:1006-12.

2. Article not in English:

Ayatollahi SMT, Khosravi A. A case-control study of migraine and tension-type headache's risk factors among Shiraz schoolchildren. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services 2005;11(4(sn 34)):37-42.[Persian].

3. Organization as author:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med Aust 1996;164:282-4.

4. No author given:

Cancer in South Aferica [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

5. Issue with supplement:

Shen HM, Zhang QF, Risk assessment of nickel carcinogenecity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 (Suppl1):275-82.

6. In press:

Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction.N Engl J Med.In press 1996.

7. Journal article in electronic format:

Morss SS. Factors in the emergence of infectius disease.Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun5];1(1):[24 screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Monograph in electronic format:

CDI, Clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM].Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Gorup, producers.2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA;1995.

Computer files:

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems;1993.

Book:

1. Personal author (s):

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Church Lvingston;1996.

2. Books not in English:

Shariati M, Dadgari A, editors. Study guide: Preparation and its application in medical education. Tehran: Hayyan press;2007.[Persian].

3. Organization as author or publisher:

Institute of Medicine (US).Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute;1992.

4. Chapter in book:

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In:Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:Pathophysiology. diagnosis and management. 2nd ed. New York:Raven Press;1995.p.465-78.

Dissertations:

Kapan SJ. Post-hospital home health care:the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO) :Washington Univ.;1995.

Conference:

1. Conference paper:

Kimyra J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of 10th international congress of EMG and Clinical Neurophysiology;1995 Oct 15-19;Kyoto,Japan. Amsterdam:Elsevier;1996.

2. Conference proceedings:

Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protection, Privacy and security in medical informatics.In:Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoof O, editors. MEDIINFO 92. Proceeding of the 7th world Congress on Medical Informations;1992 Sep 6-10;Geneva, Switzerland. Amsterdam:North-Holland;1992.p.1561-5.

Web Site:

H1N1 flu (swine flu) :resources for pregnant women. Centers for Disease Control and Prevention Web site. http://www.cdc.gov/h1n1flu/pregnancy/. Updated December 14, 2009.Accessed July 25, 2010.

Web site references can be challenging because the availability of the information needed for a reference varies. Include the following elements, if available, in the order shown:

Author (s), if given (often, no authors are given). Title of the specific item cited (if none is given, use the name of the organization responsible for the site). Name of the Web site.URL.Published [date].Updated [date].Accessed [date].