نمايه شدن مجله در بانك اطلاعاتي CAS

1970-01-01
مجله ي دانش و تندرستي از مجلد تابستان 1393 به بعد در بانك اطلاعاتي Chemical Abstract نمايه مي شود