دوره 12، شماره 1: 1396

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## XML (English) XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Mohammadreza Amir Esmaili1, Amirhosin Fatahpour2, Mohsen Barooni3, Noora Rafiee4
page:1-7
Mehdi Sadeghi1, Milad Bazghaleh2
page:8-15
Ghasem Salehpoor1, Seyed Mousa Kafi2, Hamid Reza Hatamiyan3, Kobra Mohammadpoor4, Sajjad Rezaei5
page:16-27
Ramezan Ali Jafari1, Ahmad Reza Raji2, Kkolam Ali Kalidari3, Mansoor Mayahi4, Hadi Ebrahimi5
page:28-35
Najme Nazeri1, Ali Reza Atashi1, Sara Dorri2, Ebrahim Abbasi3, Mohsen Alijani1, Mohsen Goli1
page:36-42
Seyed Mostafa Khezre1, Roya Mafi Gholami2, Mansor Keshavarzian3
page:43-49
Shahrzad Ghiyasvandian1, Asghar Salimi2, Mojdeh Navidhamidi3, Hossain Ebrahimi4
page:50-56
Foruzan Zahedmanesh1, Mojtaba Eizadi2, Mohammad Rashidi3, Davood Khorshidi2
page:57-65
Farzad Nazem1, Hosein Saki2, Majid Jalili3
page:66-72
Masoud Jokar1, Pezhman Motamedi2, Mohammad Nabiuni3, Hamid Rajabi4, Neda Khaledi5
page:73-80
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.